Ecohidro > način primjene i tehnički detalji

način primjene i tehnički detalji

Podloga na koju se nanosi EcoHidro hidroizolacijska impregnacija treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka
mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i ostaloga.

Ukoliko se vrši impregnacija visokoupojne vanjske podloge, istu je potrebno najprije navlažiti vodom i odmah „mokro na mokro“ premazati EcoHidro impregnatom u jednom do tri sloja nanosa.

Kod stabilizacija i impregnacija unutarnjih podloga ili zidova, EcoHidro se nanosi bez prethodnog vlaženja podloge.

Potrošnja:
– Kao impregnacija u koncentratu: 0,1 – 0,15 kg/m2
– Kao dodatak mortovima i žbukama:
– 3:1 (voda : EcoHidro)
– 7:1 (voda : EcoHidro)
– Kao dodatak betonu 20l/m3 betona

Sama instalacija EcoHidro impregnata može se vršiti na nekoliko načina: četkom, valjkom i pumpom za disperzirano prskanje tekućina (tipa vinogradarske pumpe za prskanje).

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

Temperature ugradnje: podloga i zrak +5°C min. do +35°C max                            

TEHNIČKI PODACI

Gustoća: ~ 1 kg/l
Viskoznost: 5mPa*s
Boja: prozirno bijela
Kemijska struktura: disperzija na bazi silikata, polimera, aditiva i vode
Vrijeme sušenja: 1-3h, zavisno o temperaturi i vlažnosti zraka
PH vrijednost: 8 – 9,5
Broj slojeva: 1 – 3
Potrošnja: 0,1 – 0,15 kg/m2
Temperature ugradnje: podloga i zrak +5°C min. do +35°C max
Pribor za ugradnju: četka, valjak i pumpa
Djelotvornost: do 15 godina nakon instalacije
Pakiranje: kanistri od 3L, 5L i 10L