JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Možete jednostrano raskinuti ugovor sa EcoTherm izolacija d.o.o., ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor, i to prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji se popunjavaju putem obrasca, a dostavlja se putem elektroničke pošte.

Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Kako funkcionira povratak?

1. Ispunite obrazac za jednostrani raskid ugovora. Obrazac možete pronaći OVDJE.

2. Pošaljite ispunjeni obrazac za jednostrani raskid ugovora putem elekroničke pošte na info@ecotherm.hr.

3. Pošaljite robu na dokaziv način i na vlastiti trošak natrag na sljedeću adresu: Marije Radić 14, 10090 Zagreb, Hrvatska.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

ako proizvod nije u originalnom stanju i pakiranju sa potrebnom dokumentacijom

ako je proizvod korišten (otvaranje pakiranja i konzumacija) i nema pripadajuću originalnu ambalažu i dokumentaciju

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena u originalnom pakiranju i bez oštećenja proizvoda i ambalaže.

Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom na dokaziv način na adresu EcoTherm izolacija d.o.o., Marije Radić 14, 10090 Zagreb, Hrvatska.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja proizvodima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail info@ecotherm.hr ili pisanim putem na adresu: EcoTherm izolacija d.o.o., Marije Radić 14, 10 090 Zagreb sa naznakom Reklamacija. Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa i opisom reklamacije (upriložena slika je svakako preporučljiva) e-mailom na info@ecotherm.hr.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– isporuka robe koja nije naručena

– isporuka robe koja ima oštećenja koja nisu nastala u transportu

– ukoliko proizvod ima nedostatak, što Kupac utvrdi po otvaranju pakiranja sa proizvodom – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, ili sniženje cijene

Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište. Sav trošak opravdane reklamacije snosi Prodavatelj, točnije tvrtka EcoTherm izolacija d.o.o.

Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.