Ecotherm > instalacija proizvoda

UVOD U INSTALACIJU

Pripremna procedura za osiguranje optimalnog stanja površine za obradu i nastavna obrada, koja ovisno o metodama instalacije,  zahtijeva nekoliko neizostavnih i međusobno zavisnih koraka.

PRIPREMA BAZE (POVRŠINE) ZA OBRADU - ZIDOVI I STROPOVI

  • STARA ŽBUKA I BOJA – oštećene i stare površine, bez kohezivnosti i čvrstoće potrebno je sastrugati i zatim premazati Prajmerom za EcoTherm. Pukotine, rupe i neravnine moraju se sanirati kako bi potrošnja materijala bila optimalna preporučena.

  • NOVA ŽBUKA I BOJA – vrši se aplikacija Prajmera za EcoTherm na glatku površinu novo ožbukanih zidova. Važno je da na zidovima koji su već bojani i uređivani podloga nije sklona ljuštenju i struganju, jer ukoliko jest – istu je potrebno ukloniti prije obrade. Termoaktivni sloj EcoTherm izolacije može zamijeniti završni dekorativni sloj na novo ožbukanim zidovima. 

  • OSB PLOČE – pri obradi je nužno aplicirati Prajmer za EcoTherm prije instalacije same EcoTherm izolacije. Potrebno je osigurati da su pojedine OSB ploče na zidu i/ili stropu postavljenje, sa strukturne točke gledišta, bez međusobnih praznina – radi kvalitetne i optimalne instalacije koja neće biti narušena, primjerice, pokretima pojedinih ploča. Dakle, traka za spajanje gips kartona potrebna je na svakoj spojnici, učvršćena i premazana EcoTherm toplinskom izolacijom. 

  • KNAUF (GIPS PLOČE) – Gipsani zidovi moraju uvijek biti premazani temeljnim Prajmerom za EcoTherm kako bi se smanjila sposobnost upijanja površine. Ako je takav zid obojan, potrebno je da prijanjanje boje bude optimalno jer ukoliko nije, staru boju je potrebno ukloniti. Kvalitetna, čvrsta boja koja se potpuno zalijepila za podlogu može se neometano obrađivati.

VAŽNE NAPOMENE

Minimalni sloj EcoTherm toplinske izolacije koji se mora instalirati na površinu iznosi 1 mm. Pri obradi definirane cjeline potrebno je pripaziti da ne bude nepokrivenih područja, ili područja s prekinutim ili nedovoljno nanesenim slojem (što se može dogoditi prilikom korištenja metode instalacije nazubljenom gletericom).

Prilikom nanošenja izolacije na kompletnu, primjerice vanjsku, zidnu površinu ili strop, proizvod je potrebno nanijeti i na minimalnih 30-50 cm okolne površine. Razlog je prevencija tzv. hladnog (toplinskog) mosta, odnosno prijenosa topline koji bi rezultirao kondenzacijom vlage u području hladnog prijelaza u uglovima.

Prije upotrebe potrebno je promiješati sam EcoTherm, a potom postepeno dodavati čistu vodu po potrebi i uputstvima (tehnički list). Proces miješanja proizvoda mora trajati dok se isti ne zgusne do konzistencije nalik kremi.

ECOTHERM TOPLINSKA IZOLACIJA SMIJE SE MIJEŠATI ISKLJUČIVO SA ČISTOM VODOM, INAČE SE MOGU OŠTETITI SVOJSTVA PROIZVODA I NARUŠITI DJELOTVORNOST STAKLENIH MIKROSFERA.

1. NANOŠENJE NAZUBLJENOM GLETERICOM

Instalacijom pomoću nazubljene gleterice (4×4 mm) postiže se ravan, gipsolik izgled površine. Prije upotrebe proizvoda i njegove instalacije, isti je važno dobro promiješati, nakon čega se smjesa može postepeno razrijediti sa čistom vodom u omjeru 0,05 l vode na 1 litru EcoTherm toplinske izolacije.

Na zidne i stropne površine nanošenje se vrši parcijalno sa nazubljenom stranom gleterice (max 4×4 mm), nakon čega je potrebno ravnom stranom izravnati površinu. Na ovaj način nanese se 90% potrebne mase. Ne preporučuje se rubovima gleterice popravljati eventualno slabije pokrivena područja površine koja se obrađuje kako se ravnomjerno nanesen materijal na okolnim područjima ne bi oštetio. Sve eventualne nejednakosti i praznine popunjavaju se kod drugog, i završnog, sloja gletanja.

Za najbolji učinak potrebna je debljina izolacije od jednog milimetra, što se postiže potrošnjom jedne litre (1 L) EcoTherm toplinske izolacije po jednom metru kvadratnom (1 m2) površine za obradu.

Nakon 6 – 18 sati sušenja (ovisno o temperaturi zraka, o samoj bazi koja se obrađuje i količini vode koja se koristi za razrjeđivanje materijala) i polimerizacije, možete izbrusiti vidljive rubove gleterice električnom brusilicom ili brusnim papirom 220 te tankim slojem izolacije završiti obradu površine.

Završni sloj EcoTherm toplinske izolacije nije dizajniran za dodavanje debljine, već za popunjavanje neravnina nastalih tijekom nanošenjem prvog sloja. Ako je potrebno, zagladite 12 sati kasnije.

NAZUBLJENI DIO GLETERICE

Nanesena masa se razmazuje nazubljenim dijelom gleterice.

RAVNOMJERNA OBRADA POVRŠINE

Što ravnomjernije i u predviđenom sloju (6-9 mm) nanijeti masu nazubljenom stranom.

NAZUBLJENI DIO GLETERICE

Nanesena masa se razmazuje nazubljenim dijelom gleterice.

RAVNOMJERNA OBRADA POVRŠINE

Što ravnomjernije i u predviđenom sloju (6-9 mm) nanijeti masu nazubljenom stranom.

2.Nanošenje strukturnim valjkom

Instalacijom pomoću strukturnog valjka stvara se teksturirana površina – od tanke do guste teksture. EcoTherm toplinska izolacija prije nanošenja na površinu mora biti promiješana te potom razrijeđena čistom vodom u zavisnosti o željenoj teksturi površine – što više vode, tanja je tekstura (razrjeđivanje s 5 – 35% vode).

Aplikacija se vrši u 2 – 3 sloja radi stvaranja kompaktnog sloja od 1 mm i potrošnja iznosi 1L po obrađenom metru kvadratnom (od tanke do guste, teksturirane površine). Sam materijal obično se razrjeđuje u omjeru 1,5dl vode prema 1L EcoTherm izolacije za nanošenje prvog sloja. Pri instalaciji bitno je ne vršiti pritisak na valjak, čime se osigurava nanošenje maksimalne količine materijala na površinu. Jednom osušen, može se nanijeti drugi sloj. Ovisno o preferencijama po pitanju krajnjeg izgleda površine, za gušću teksturu potrebno je minimalno razrijediti EcoTherm pri nanošenju prvotnog sloja. S druge strane, ako ste nanijeli gušći sloj, a isti ne želite, nakon što se osuši (približno 10 minuta kasnije), možete smanjiti teksturiranu površinsku debljinu ispranim valjkom namočenim u vodu kojim prolazite po površini u smjer od vrha prema dolje.

3.Nanošenje pumpom/kompresorom

Instalacijom pomoću uređaja za instalaciju principom pumpe, važno je nanošenje vršiti pod niskim pritiskom (ne smije prelaziti 5 MPa) bez korištenja mehaničkih dijelova za pritisak na materijal. Isto bi potencijalno moglo oštetiti punilo (staklene mikrosfere). Potrošnja pri ovoj metodi aplikacije za krajnji rezultat od glatkog do oštrog teksturiranog izgleda je 1L po metru kvadratnom + eventualnih do 10% radi prekomjernog raspršivanja. Što se samog razrjeđivanja proizvoda tiče, potrebno je dodati 1L vode na 5L EcoTherm toplinske izolacije.

Završna obrada površine dekoracijom

Zidna i/ili stropna površina obrađena EcoTherm toplinskom izolacijom može se opetovano bojati dekorativnom paropropusnom bojom, i to više od 10 puta bez potrebe za prethodnim struganjem već nanesenih slojeva boje.

Također, može se vršiti veoma uspješna instalacija različitih vrsta dekorativnih materijala, i to direktno na sloj toplinske izolacije.

Riječ je o pločicama, tapetama (predlaže se korištenje celuloznog ljepila), oblogama, gips ploči ili nekoj drugoj proizvoljnoj vrsti ukrašavanja.

PRIPREMA BAZE (POVRŠINE) ZA OBRADU - PODNE POVRŠINE

EcoTherm toplinska izolacija svojim svojstvima toplinske apsorpcije i refleksije utječe na energetsku intenzivnost struktura; smanjuje hlađenje podova i smanjuje kapacitet akumulacije toplinskog sloja. Ima izuzetnu primjenu pod oba sustava podnog grijanja – električni i hidraulički. 

Podloga za termoaktivni sloj EcoTherm izolacije može biti beton, anhidridni pod, gipsana ploča, lijevani pod, OSB ploča, drveni pod…

Podloga mora biti čvrsta, bez nedostataka koji bi prodrli kroz termoizolacijski sloj debljine 1 mm i stvoriti toplinske mostove. Ako je osnova hrapava i porozna, tada treba nanijeti samonivelirajući sloj, tako da se EcoTherm ne bi se koristio za izravnavanje baze.

Prije nanošenja same toplinske izolacije, potrebno je aplicirati Prajmer za EcoTherm kako bi se ojačala baza i smanjila njezina sposobnost upijanja, a time osiguralo i samo lakše nanošenje termoaktivnog sloja.

Završno oblaganje podnih površina obrađenih EcoTherm toplinskom izolacijom može se vršiti podnim pločicama, plivajućim podom, PVC -om, laminatom…

Završna obrada podne površine dekoracijom

U nastavku predlažemo kako je najbolje pristupiti dekoraciji i oblaganju podnih površina prethodno obrađenih EcoTherm izolacijom.

Postavljanje podnih pločica i parketa: prije same instalacije pločica potrebno je prethodno apliciranje Prajmera za EcoTherm na dobro osušen sloj EcoTherm-a, a sve kako biste smanjili sposobnost upijanja i izvršili lakšu aplikaciju. 

Postavljanje plivajućih podova: na termoaktivni sloj potrebno je staviti izolaciju udarnog zvuka, nakon čega se može postavljati sam pod i njegove razne samonosive vrste.

Postavljanje PVC podova, tepiha: prije postavljanja PVC podova, tepiha i ostalih mekanih prekrivača, potrebno je nanjeti samonivelirajuću smjesu na termoaktivni sloj radi disperzije pritisnog (tlačnog) opterećenja.

Priprema podloge za samonivelirajuću smjesu: na očvrsli sloj EcoTherm-a ne smije se aplicirati Prajmer za EcoTherm temeljni premaz, već je potrebno postaviti zaštitni kompaktni sloj koji se ne isušuje i osigurava dodatnu čvrstoću radi kvalitetne zaštite funkcionalnosti izolacije jednom kada se postavi plivajući pod.